Spor kulüplerinin sosyal sorumlulukları

Spor kulüpleri, çeşitli spor branşlarında birbirleriyle rekabet içinde faaliyetlerini sürdürüyorlar, ulusal ve uluslararası liglerde mücadele ederek başarılı olmaya, şampiyonluklar elde etmeye çalışıyorlar. Bu şekilde büyümeye, gelirlerini artırmaya, taraftar sayılarını yükseltmeye çaba gösteriyorlar.

Sporun içinde olan rekabet duygusunun da etkisiyle bir çok spor kulübü çok önemli sayılarda taraftara hitap ediyor. Spor kulüplerinin zaman içinde elde ettiği sportif başarılarla doğru orantılı olarak taraftar sayıları da artıyor. Ülkemizde başta dört büyük kulüp olmak üzere bir çok kulübün çok önemli sayıda taraftarı bulunuyor.

Spor kulüplerinin sorumlulukları artıyor

Fakat günümüzde teknoloji, iletişim ve ekonomik açılardan yaşanan gelişmeler dikkate alındığında spor kulüplerini yalnızca spor ile bağlantılı kurumlar olarak ifade etmek yetersiz kalıyor. Spor kulüpleri büyük gelirler elde ediyorlar, bu gelirleri ile yatırımlar yapıyorlar, şirketler kuruyorlar, ticari faaliyetler yürütüyorlar. Televizyonlar, gazeteler, internet ve sosyal medya üzerinden dünyanın her yerinden milyonlarca kişiye ulaşabiliyor ve etkileyebiliyorlar.

Bu gelişim spor kulüplerinin geleneksel yapılarında ve sorumluluklarında büyük değişimlere neden oluyor. Spor kulüpleri günümüzde bir topluma fayda sağlayan en önemli kurumlardan birisi haline geliyor. Bu durum spor kulüplerinin toplumsal ve sosyal sorunların çözümünde sorumluluk almalarını veya mevcut sorumluluklarını artırmalarını zorunlu kılıyor. Yalnızca şampiyonluk peşinde koşan, bulunduğu topluma ve çevreye katkı sağlamayan spor kulüpleri itibarlarını korumakta zorlanıyor.

Spor kulüplerinin sivil toplum örgütü misyonu var mı?

Bilindiği üzere bir toplumun ekonomik ve sosyal gelişimini sağlamak devletlerin ana görevi. Fakat bu süreçte bireylerin kendi sorunlarının çözümüne yönelik gönüllülük esasıyla oluşturdukları ve genel olarak sivil toplum örgütleri olarak ifade edilen dernek ve vakıf gibi organizasyonlar da tüm dünyada çok önemli rol ve sorumluluklar alıyorlar. Sivil toplum kuruluşları faaliyet gösterdikleri alanlarda çeşitli toplumsal, sosyal ve çevresel sorunların çözümüne katkıda bulunuyorlar. Tüm dünyada hızla artan sorunların çözümü için bu tür inisiyatifler büyük önem taşıyor.

Spor kulüpleri de sivil toplum örgütleri gibi insanların belirli bir amaç etrafında toplandığı, bir araya geldiği organizasyonlardır. Bu özellikleri nedeniyle sivil toplum örgütleri ile spor kulüplerinin birbirine benzer nitelikler taşıdığını ifade etmek yanlış olmayacak. Üstelik, spor kulüplerinin toplumda milyonlara nüfuz edebilmesi, sivil toplum örgütlerinden çok daha fazla kişiye ulaşabilmelerine de imkan sağlıyor. Esas olarak toplumdan aldıklarıyla büyüyen spor kulüplerinin bunları topluma geri vermesinin gerekliliği daha geniş kabul görüyor. Bu şekilde spor kulüpleri giderek daha fazla sivil toplum kuruluşları gibi algılanıyor. Bu durum spor kulüplerinin kaçamayacağı yeni bir misyon olarak karşılarında duruyor.

Spor kulüpleri topluma katkı sağlamalı

Spor kulüplerinin bu yeni misyonu doğrultusunda topluma ve çevreye daha fazla katkı sağlaması, toplumdaki sosyal, kültürel, çevresel ve hatta ekonomik sorunların çözümünde rol ve sorumluluk alması önem taşıyor. Bu kapsamda kulüplerin yapabileceği pek çok faaliyetten bahsetmek mümkün.

Spor kulüplerinin ilk ve en temel toplumsal fayda sağlayacağı alan daha fazla gencin ve insanımızın spor yapabileceği tesisler kurması, bu yönde programlar oluşturması, kurslar açması, altyapılarda daha fazla gencin modern koşullarda eğitim görmesini sağlaması, akademik ve sportif eğitim imkanlarıyla onları desteklemesidir. Bu şekilde toplumda çok daha fazla insan spor yapma imkanına sahip olacak, gençler sportif aktivitelerin içine daha fazla girebilecek, bu da toplumsal sağlık açısından çok önemli faydalar sağlayacaktır.

Bunların yanı sıra spor kulüplerinin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeleri, bu konularda faaliyet gösteren sivil toplum örgütleriyle işbirliği yapmaları, bu örgütlerin veya diğer kuruluşların geliştirdiği projelerde birlikte çalışmalarının büyük önem taşıdığını ifade etmek gerekiyor. Özellikle eğitim, sağlık ve kültür alanında geliştirilecek projelerin toplumsal ve sosyal açılardan çok daha önemli olduğunu ifade etmek yanlış olmayacak.

Bu kapsamda eğitim alanında sürdürülebilir destek ve yardım kampanyalarının düzenlenmesi, ihtiyacı olan öğrenci ve okullara kitap ve kırtasiye temini, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ekipmanların sağlanması, hastanelere tıbbi cihaz alımı, kan bağışı kampanyaları gerçekleştirilmesi, toplumdaki önemli sağlık sorunlarının gündeme taşınması ve bilinçlendirme çalışmaları yürütülmesi, sanatsal ve kültürel faaliyetlere destek olunması, kültürel varlıkların tanıtılması ve korunması, çevre kirliliği ile mücadele gibi bir çok alanda faaliyetler yürütülmesi mümkündür.

Toplumsal ve sosyal sorunlar azaltılabilir

Fenerbahçe zaten 2000’li yılların başlarından beri yaptığı yeni ve çağdaş spor tesisleri, kurduğu spor okulları, başta sağlık ve eğitim alanlarında olmak üzere düzenlediği çeşitli destek ve bilinçlendirme kampanyaları, kurulmasına öncülük ettiği 150’ye yakın taraftar derneği, bunların bulunduğu ülke, il ve ilçelerde yürüttüğü faaliyetler ve sosyal sorumluluk projeleri sayesinde ülkemizin en büyük sivil toplum örgütü haline gelmişti. 1 Milyon Üye projesi kapsamında şubelere dönüşen taraftar dernekleri ile bu misyon daha da güçleniyor.

Spor kulüplerinin hızla artan toplumsal, sosyal ve çevresel sorunlara duyarlı olması, inisiyatif alması, bu konularda projeler geliştirmesi, mevcut projelere destek olması bu tür sorunların çözülmesi veya zararlı etkilerinin azaltılması için büyük önem taşıyor. Spor kulüpleri milyonlarca taraftarı ve etkileme gücü ile toplumsal, sosyal ve çevresel sorunların çözümüne çok önemli katkılarda bulunabilir, toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlayabilir. Bu durum spor kulüplerinin kaçamayacağı ve kaçmaması gereken bir gerçek ve yeni bir misyon olarak karşılarında duruyor.

Spor kulüplerinin bu yönde alacağı inisiyatifler mevcut sorunların çözümüne ve toplumun gelişimine çok önemli ve değerli katkılar sağlayacağı gibi kulüplerin toplum nezdindeki itibarlarına da olumlu katkılarda bulunabilecektir. Bu nedenle kulüplerin bu sorumlulukları doğru bir şekilde değerlendirmeleri, Fenerbahçe’nin yaptığı gibi bunu bir kulüp politikası haline getirmeleri, gerekli adımları atmaları ve mevcut çabalarını daha da ileriye taşımaları önem taşıyor.

Gürdoğan Yurtsever

www.fenerbahcekitap.com
www.icdenetim.net
admin@fenerbahcekitap.com

Fenerbahçe Dergisi’nin Temmuz 2017 sayısında yayınlanmıştır.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.