Hakkımızda

Dünya üzerinde üç milyarın üzerinde kişinin futbol ile ilgilendiği ifade ediliyor. Başka hiçbir spor dalında bu boyutta bir küresel ve kitlesel bir ilginin bulunmadığını söylemek gerekli. Hatta futbolu gerçek anlamda tek küresel oyun olarak ifade etmek ve küreselleşmenin son evresi olarak belirtmek yanlış olmaz. Futbol bütün bu insanların ortak tutkusu.

Bununla birlikte özünde bir oyun olsa da gelişim süreci içinde gösterilen ilginin büyüklüğü nedeniyle belki de hiç bir şeye olmadığı kadar, futbola kendi anlamı dışında farklı anlamlar yüklendiği görülüyor. Genellikle siyasal, kimi zaman dini, zaman zaman ideolojik faktörler gibi çok çeşitli nedenlerle futbol dünyanın birçok ülkesinde çeşitli amaçlara ulaşmada bir araç olarak kullanılmaya çalışıldı ve çalışılmakta. Futbolun yalnızca bir oyundan ya da sportif müsabakadan ibaret olmadığı artık herkesin üzerinde mutabık kaldığı bir olgudur.

Son yıllarda ise futbolun büyüyen ekonomik boyutu ve endüstriye dönüşmesi ana gündem maddelerinden birisi haline geldi. Futbol artık gittikçe endüstrileşen yapısıyla geriye dönüşü mümkün olmayan yeni bir yöne doğru ilerliyor. Futbolun yönetim kurallarının yeniden yazıldığı, ekonomik boyutunun hızla büyüdüğü, yarışın yeni bir düzleme taşındığı bu yeni dönemde bu değişimi anlayamayan ve gerekli dönüşümü sağlayamayan kulüplerin başarılı olmalarının, kurumsal gelişmelerini ve sürekliliklerini sağlayabilmelerinin çok zor olduğunu ifade etmek gerekli. Tüm bunlar dikkate alındığında spor/futbol kulüplerinin yalnızca sportif anlamda iyi yönetilen kurumlar halinde örgütlenmesi ve yönetilmesi yeterli olmaktan uzaklaştı. Artık kurumsal ve endüstriyel dinamiklere uygun yönetim yapılarının oluşturulması gerekiyor.

Futbolun yalnızca saha içinde başladığı ve bittiğinin düşünülmesi doğru olmayan bir yaklaşımdır. Evet sportif sonuçlar saha içinde atılan gollerle ve alınan galibiyetler ile elde edilebiliyor. Mutlaka her maçın kendine ait bir dünyası vardır. Bunların sonuçlar, istatistiksel veriler, futbolcu ve teknik direktör performansları gibi açılardan irdelenmesi mutlaka gereklidir ve çok faydalıdır. Fakat her şey değildir. Skorlar ve sahadaki performanslar, “görünür” olmakla birlikte aslında “gerçeğin” çok küçük bir boyutunu oluşturur. Ondan da önemli olan skorların ve performansların daha geniş bir düzlemde değerlendirilebilmesidir. Bu çerçevede; idari, mali, ekonomik, sosyolojik ve kültürel pek çok etkenin sportif sonuçlara doğrudan etki ettiğini ve giderek bu etkinin çok daha büyük boyutlara ulaştığını görüyoruz. Artık yalnızca sahadaki mücadeleye ve atılan gollere bakarak futbolu değerlendirmek mümkün değil. Bu nedenle futbolda çağdaşlaşma ve gelişme bakımından dikkatleri yalnızca saha içinde bırakmayarak saha dışına yöneltebilmek, futbolun görünmeyen yüzü olan saha dışını anlayabilmek büyük önem taşıyor.

Bu çerçevede bu sitede futbolun idari, mali, ekonomik, endüstriyel, sosyolojik ve kültürel, yani görünmeyen yüzünü anlayabilmeyi amaçlayan yazılara yer verilmeye çalışılacaktır.

Genel Yayın Yönetmeni
Gürdoğan Yurtsever
Twitter