Kurumsal yapı sportif başarıyı doğrudan etkiliyor

Spor kulüplerinin gelecekleri açısından kurumsal yapılarının güçlü olması büyük önem taşıyor. Bunu sağlamanın yolu da yüksek gelirler elde etmekten, büyük bütçeler oluşturmaktan, uzun vadeli planlamadan, yatırımlar ve tesisler yapmaktan, markalaşmadan, geleceğe yönelik projeler geliştirmekten geçiyor.

Yönetsel istikrar, sistemli, çağdaş, şeffaf ve denetlenebilir bir kulüp yönetimi yapısı, güçlü bir kontrol sistemi, camianın tüm unsurlarında güven ortamının oluşturulması, inanç birliğinin sağlanması gibi konulardaki gelişim de kurumsal yapıya doğrudan etki ediyor.

Bunların yanı sıra, kurumsal yapının, sportif başarıları doğrudan etkilediğini de belirtmek gerekiyor. Yönetsel ve mali alandaki başarı sportif yatırımları artırır, yapılan modern tesislerde sporcular en iyi imkanlarda çalışabilir, farklı sorunlarla uğraşmadan kendini işine konsantre edebilir, bu da sportif başarı için gerekli tüm şartları oluşturur, artan sportif başarılar ise, gelirleri daha da artırır ve kurumsal yapının daha da güçlenmesi için önemli fırsatlar ortaya çıkarır.

Spor kulüplerinin bütçeleri ve ekonomik büyüklükleri hızla büyüyor. Yarışın yeni bir düzleme taşındığı, kulüp yönetim kurallarının yeniden yazıldığı bu dönemde bu değişimi anlayamayan ve gerekli dönüşümü sağlayamayan kulüplerin başarılı olmaları giderek zorlaşıyor. Spor kulüplerinin yalnızca sportif odaklı bir anlayışla yönetilmesi yeterli olmaktan uzaklaştı. Artık kulüplerin kurumsal ve ekonomik açıdan günümüzün dinamiklerine uygun bir şekilde yönetilmeleri ve kurumsal yapılarını güçlendirmeleri gerekiyor.

Fenerbahçe’nin kurumsal yapısını daha da güçlendirecek adımlar atması ve projeler geliştirmesi, geleceğe daha güçlü yürümesine ve karşılaşacağı zorlukları daha kolay aşmasına imkan sağlayacağı gibi, özellikle uluslararası alanda daha büyük ve istikrarlı sportif başarılar elde etmesine neden olacaktır. Bu nedenle Fenerbahçe yönetimlerinin her dönemdeki ilk önceliği kurumsal yapıyı daha da güçlendirmek olmalıdır.

Gürdoğan Yurtsever

Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE)
Yönetim Kurulu Başkanı
www.fenerbahcekitap.com
www.icdenetim.net
admin@fenerbahcekitap.com

Fenerbahçe Dergisi’nin Nisan 2014 sayısında yayımlanmıştır.

Bu yazı Genel kategorisine gönderilmiş ve , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.